Multi-language search in ASP.NET

Als je wilt dat zoeken naar ‘tortolina’ hits oplevert voor ‘TortolĂ­na S.A.’ (let op het subtiele accent teken bij de i), dan doe je dit m.b.v. .NET globalization.
Gebruik hiervoor de IndexOf method van de CompareInfo Class.
Deze vind je in de System.Globalization namespace.
M.b.v. CompareOptions.IngnoreNonSpace worden accenten e.d. bij het zoeken genegeerd.

Voorbeeld code:

 
CompareInfo ci = CompareInfo.GetCompareInfo("en-US");
 
return (ci.IndexOf(sourceString, searchString, CompareOptions.IgnoreCase | CompareOptions.IgnoreNonSpace) >= 0);

comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.